Varroa destructor

Varroa destructor

Een levensbedreigende parasiet voor de bij is de Varroa destructor, een mijt die zich sinds het begin van de jaren ’80 massaal over vrijwel alle bijenvolken in Nederland van het ras Apis mellifera heeft verspreid. Het gevolg van aantasting door de Varroamijt is o.a. misvormde vleugels. Veelal worden voor de winter alle bijen aangetast, waardoor het volk niet in staat is een sterke winterpopulatie te ontwikkelen en daardoor sterft.

Bestrijden van de Varroamijt

De beste manier om de Varroamijt te bestrijden is door de wintertros in december bij een temperatuur tussen -5 en +5 graden Celsius te behandelen met oxaalzuur. December is namelijk de enige maand dat er geen broed meer voorkomt in het volk. De aanwezige Varroamijten kunnen daardoor alleen nog maar op de bijen gaan zitten en zijn daardoor erg kwetsbaar. Door op dat moment eenmalig te druppelen met een oplossing van oxaalzuur zal zo’n 96% van de Varroamijt sterven en zal naar alle waarschijnlijkheid in januari nieuw broed ontstaan in het volk.
Kijk voor meer informatie en duidelijke video-instructies over de oxaalzuurbehandeling op Imkerpedia.

Resistente honingbij?

Al enkele jaren werken onderzoekers en vrijwilligers samen om een resistente honingbij te kweken. Kruisingen hebben ertoe geleid dat zij volken hebben ontwikkeld die zelf de Varroamijt kunnen verwijderen uit hun broed. Een revolutionaire ontwikkeling!

Lees ook:Op weg naar een resistente honingbij.
Bron: www.nationalgeographic.nl | 30 oktober 2018