Privacyverklaring

Privacyverklaring

VAN DE BIJENVERENIGING OMMEN

De Bijenvereniging Ommen is gevestigd te Ommen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Bijenvereniging Ommen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Bijenvereniging Ommen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de Bijenvereniging Ommen;
 2. deelneemt aan cursussen, open dagen of andere activiteiten;
 3. zich aanmeldt als vrijwilliger bij de Bijenvereniging Ommen;
 4. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De Bijenvereniging Ommen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer(s);
 6. geslacht;
 7. betaalgegevens;
 8. en voorts mogelijk relevante gegevens zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de Bijenvereniging Ommen of aan welke cursussen, open dagen of andere activiteiten u deelneemt;
 9. foto’s.

1.3 De Bijenvereniging Ommen kan deze gegevens gebruiken voor:

 • voorlichting (informatievoorziening);
 • het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
 • promotionele doeleinden;
 • door de NVB benodigde informatie om lid te worden bij deelname aan de basiscursus Bijenhouden, hoe doe je dat?

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de Bijenvereniging Ommen via e-mail: secretaris@bijenverenigingommen.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de Bijenvereniging Ommen persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die de Bijenvereniging Ommen met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Bijenvereniging Ommen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. De Bijenvereniging Ommen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 2. De Bijenvereniging Ommen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

 1. De Bijenvereniging Ommen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: verwerkers van De Bijenvereniging Ommen (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 2. De Bijenvereniging Ommen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of De Bijenvereniging Ommen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Ommen, december 2019