Bijvriendelijke omgeving

Bijvriendelijke omgeving

De bijen zoeken in hun woning en werken aan een nijverplan.
Zij zorgen voor de zoete honing en wij maken er een potje van. (Toon Hermans)

Een nijver bijenvolkje maakt niet alleen honing, maar zorgt ook voor de bestuiving van planten, struiken en bomen in hun omgeving. Bijen zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld fruittelers en landbouwers, omdat zij zo’n 80% van de bestuiving voor hun rekening nemen. Toch gaat het niet goed met de bijen in Nederland; vele sterven door ziektes, parasieten en bestrijdingsmiddelen. Ook is er sprake van steeds meer verstening in bewoond gebied, waardoor er veel minder variatie aan drachtplanten te vinden is.

Wat doet de bijenvereniging Ommen?

Via onze website en sociale mediakanalen publiceren en delen we actuele informatie over hoe je je eigen omgeving bijvriendelijk kunt inrichten. Op de landelijke imkerijdagen geven we bezoekers informatie en tijdens NL Doet 2019 hebben we samen met vrijwilligers een bijenhotel gebouwd bij onze bijenstal, gelegen op de kinderboerderij, Het Laar 2C in Ommen.

Landelijke en regionale initiatieven

Gelukkig komen er wel steeds meer initiatieven om mensen bewust te maken van het belang van bijen.
Zo is de Bijenbeweging Overijssel in het leven geroepen door een samenwerking tussen de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. Het doel van deze samenwerking is de leefomgeving van bijen in de komende jaren te verbeteren.

Een landelijk initiatief is Nederland Zoemt, een samenwerking tussen LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur en Milieu. Dit project is voornamelijk gericht op vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor de wilde bij in Nederland. Benieuwd naar de soorten bijen en bijvriendelijkheid binnen de gemeente Ommen? Bekijk dan de advieskaart.