Gestoken?

Gestoken?

Er bestaan angelloze bijen, maar helaas kunnen deze in Nederland niet overleven. Van de bijen die we hier kennen, kunnen alleen de vrouwtjes steken. Na een steek blijft de angel achter in de huid van het slachtoffer en zal de bij sterven.

Reacties na een bijensteek

De meeste slachtoffers van een bijensteek vertonen een rode, jeukerige zwelling op de plaats van de steek. Een klein deel van de slachtoffers kan echter heftige allergische reacties vertonen, waarbij snel en adequaat handelen van het grootste belang is! In het ergste geval kan een bijensteek levensbedreigend zijn.

Hoe te handelen?

Bij normale verschijnselen zoals zwelling en jeuk:
Infoblad met informatie over de lichamelijke gevolgen van een bijensteek en richtlijnen hoe daarmee om te gaan. 

Bij heftige allergische reacties:
Protocol hoe te handelen bij ongewone reacties op een bijensteek. 

Bovenstaande informatie is ook te vinden op de website van de NBV: https://www.bijenhouders.nl/cursussen/bijensteken