Bijengezondheidscoördinator

Bijengezondheidscoördinator

In het land zijn enkele tientallen Bijenzondheidscoördinatoren (zie ook de website van de NBC). Zij beschikken over gedegen kennis van bijenziekten, kunnen deze herkennen en weten hoe ernaar te handelen. Met name als gaat om ernstige epidemische ziekten, zoals het Amerikaans Vuilbroed is snel ingrijpen van belang om verdere verspreiding te voorkomen.

De Bijengezondheidscoördinatoren staan ten dienste van de imkers en de bijenhouderij. Jaarlijkse ‘bijscholingsdagen’ dragen bij aan het op peil houden van de kennis van de coördinatoren en zorgen ervoor dat men op de hoogte is van lopende onderzoeken en van actualiteiten.

Coördinator Ommen

In Ommen is Gerrit Jan Spijker bijengezondheidscoördinator. Tref je een ziekte aan in je bijenvolken, neem dan telefonisch contact op via 0529-451898 of via E-mail: gjspijker@planet.nl